تفاصيل الإعلان

Cooking Range with Oven Manufacturer: Wansa. Capacity: 4 Burners. (60cm x 60cm) Oven Capacity 62 Liters. Model No.: WCT6400111W Colour: White. Condition: Excellent (10/10) Accessories: All internal and external. Price: 50 KD. Call@ 97967047

06/12/2019 12:46

نشترى المطابخ الالمنيوم

18/10/2019 04:02

نشتري مطابخ استيل

26/07/2019 02:55

نشيري جميع انواع

08/11/2019 09:04

نشتري المطابخ والسكراب

09/12/2019 09:13

طولة بوفية مضية